Garancia

Garancia

A TN Elektronika Kft. a hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi kereskedelmi tevékenységét. Az üzletünkben található termékek leírásában, és a garancia levélen is minden esetben szerepel a termékhez biztosított garancia időtartama, mely alapesetben 1 év időtartam. Egyes termékekre több évre szóló garancia szól. Bizonyos termékek igény szerint kérhetők 2-5, akár több év garanciával is.

Nem garanciális problémák miatt bruttó 2500Ft/óra szervizdíjat számlázunk ügyfeleinknek. A szerviz nyitva tartásról az “Szolgáltatás áraink” menüpont alatt tájékozódhat.

Részletes jótállási feltételek

1.      A jótállási idő – 151/2003. Korm. Rend., 1959. IV. tvr. 305-311, 685.§, 49/2003. GKM. rend. alapján a forgalmazott:

·        új termékekre a vásárlástól számított 12 hónap, ill. az árajánlatban foglaltak-megegyezés szerint, kivéve a nettó 1000,-Ft alatti alkatrészeket amelyekre nincs garancia;

·        használt termékekre a szervizben történő beépítés nélkül nincs, beépítéssel 1 hónap az eszköz ill. munkagarancia. (Amennyiben a szükséges alkatrész Magyarországon nem beszerezhető, a munkagarancia nem érvényesíthető.)

·        A 74/1987. (XII. 10.) MT rendelettel módosított 35/1978 (VII.6.) MT, 118/1995 (IX.29) K. rendelet hatályát vesztette. A jótállási határidő a vevő részére történő átadás, vagy ha az üzembe helyezést a jótállásra kötelezett végzi, az üzembe helyezés (beszabályozás) napjával kezdődik. A garancia nem vonatkozik: szoftverek, felhasználói/alkalmazói programok, adatállományok, a termékhez adott szoftverek (pl.: driverek, segéd prg., emulációk, fontkészletek), berendezések beállításainak sérülésére vagy elvesztésére, akkumulátor, festékkazetta ill. patron, toner, egérpad, monitorszűrő, cooler, telepek, mágneslemez, írható médiára, egyéb a készülékkel együtt szállított fogyó és kellékanyagokra, hibásan telepített és beállított, használt, jogtiszta vagy nem jogtiszta szoftver vagy vírus által okozott hibára, nem megfelelő hardver és szoftverkörnyezetbe történő telepítése, a gyártó által előírt rendszeres ellenőrzések, karbantartások, és a természetes (üzemszerű) elhasználódásnak tulajdonítható meghibásodások kijavítása, ill. az ebből eredő szükségszerinti alkatrészcserék, a készülékhez kapcsolódó távközlési és egyéb hálózatban bekövetkezett változások által okozott működési rendellenességre ill. hibára, kivételt képez: APC akkumulátorra és HP nyomtatóhoz tartozó kellékanyagokra, amelyekre 90 nap a jótállási idő. Az ettől eltérő eseteket (pl.: monitor, szoftver) az előre kiadott árajánlatban vagy számlán szereplő szervizelés – és munkadíj garancia feltételek érvényesek.

2.      A jótállás érvényesítésére jogosult, aki a termékkel és annak jótállási jegyével – garancia lapjával – valamint a számlával, vagy annak másolatával, ill. a vásárláskor átadott driver lemezekkel, leírásokkal, termék eredeti csomagolásával, ill. kábelekkel és az eszköz egyéb tartozékával rendelkezik és ezeket be is mutatja.

3.      A jótállási igényt érvényesíteni az értékesítő szerv által kibocsátott, hitelesített garancialappal lehet. A garancialapnak tartalmaznia kell az eladó és vevő nevét, a termék cikkszámát, megnevezését, a munkalap számát, az eladás keltét, a kereskedelmi cég bélyegzőjét. Elveszett garancialapot csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolásával (pl.: dátummal és bélyegzővel ellátott számla) esetén pótolunk.

4.      Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha a hiba nem rendeltetésszerű vagy a kezelési tájékoztatóban (egyes alkatrészek dokumentációiban) foglaltaktól eltérő használat, szakszerűtlen szállítás vagy tárolás, a készüléken kívül álló okok, mint a hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása; égés, törés, repedés, villámcsapás, szándékos rongálás, hardver/driver inkompatibilitás, szoftver telepítgetések, elégtelen hűtés -kivéve általunk összeszerelt és változtatás nélküli komplett konfiguráció-, nem felhatalmazott szerviz által végzett javítások, megbontások, átépítések, BIOS frissítések, tuning, nyomtatók esetében specifikáción kívüli média vagy felújított, ill. nem a megfelelő gyártmányú festékpatronok és kazetták használata stb. illetve a javasolt maximális havi használat túllépése esetén. Az ilyen okokból bekövetkező hibák esetén a javítás költsége a vásárlót terheli a jótállási időn belül is. Garancia nem érvényesíthető, ha a termék vagy a hozzá tartozó garancialap, számla nem azonosítható, a termékről az azonosító matricát eltávolítják vagy megsérül, a terméket a TN Elektronika Kft. szervizén kívül más javította vagy más nem TN Elektronika Kft.-től vásárolt alkatrészekkel való összeépítés esetén előforduló esetleges összeférhetetlenség lépett fel. Amennyiben az alkatrészt nem szakszerviz vagy szakképesítéssel rendelkező személy építette be úgy a garancia nem érvényesíthető. A termék javítása lehetetlenné válhat a gyártó, az értékesítő, vagy a szerviz működési körén kívül álló okból (pl.: ha a vásárló a szükséges javítás elvégzését bármilyen okból megakadályozza.).

5.      A jótállási időn belül meghibásodott termék esetén a vásárló választása szerint díjmentes kijavítást, a meghatározott esetekben termékcserét kérhet.

6.      A termék szervizünkbe történő be- ill. visszaszállításról a vásárló gondoskodik, amennyiben helyi közúti közlekedési eszközön kézi csomagként szállítható (kivéve az előre megállapodott árajánlat ill. megbeszélt esetekben). A garancia a telephelyünkön érvényes, vagy amennyiben a vásárló igénye szerint – jótállási időn belül és lejárta után is – helyszínen történő javítást kér, akkor a felmerülő költségek a vásárlót terhelik.

7.      A számla kiegyenlítéséig az áru a TN Elektronika Kft. tulajdonát képezi.

8.      A készülék tisztítása és egyéb karbantartása, valamint kifogyott kellékanyagok pótlása nem tartozik a jótállási kötelezettségek körébe.

9.      Ha a készülék hibáját tartós tesztünk során sem tapasztaljuk, úgy tesztelési díjat számítunk fel garanciális készülék esetén is. Abban az esetben, ha az ügyfél által észlelt hiba a későbbiekben újra (1-3 napon belül) jelentkezne és ezt a szerviz is tapasztalja, az előzőleg felszámított tesztelési díjat levonjuk a javítási költségből.

10.  Amennyiben összeszerelés/beépítés nélkül vásárolt különálló alkatrészekkel jelentkezik garanciális meghibásodás, kérjük csak a hibásnak vélt alkatrészeket visszahozni, ellenkező esetben a szerviz munkadíjat számíthat fel. (Egybeépítés, installáció, rendszerbe integrálás és az esetleges inkompatibilitás elkerülése, ill. kiküszöbölése végett). Alkatrészek vásárlása esetén az azok közötti, illetve a már meglévő alkatrészekkel fennálló inkompatibilitási problémákra semmilyen garanciát nem vállalunk.

Instagram