Termékcsere

A 1959. IV. törvény 307,248§ alapján:

1.      A vevő kérheti a termék cseréjét, ha az a vásárlástól számított három napon belül meghibásodott. A csere iránti igényt a vásárlás helyén lehet érvényesíteni. Ha a cserére nincs lehetőség, a vásárló választása szerint a termék visszaszolgáltatásával egyidejűleg a vételárat vissza kell fizetni, vagy a vételár különbözet elszámolása mellett más terméket kell részére szolgáltatni. A 3 napos határidőbe nem számít bele az az időtartam, amely alatt az üzlet nem tartott nyitva.

2.      Termékcserét lehet kérni, ha a hiba nem javítható ki. Ha a csere nem lehetséges, úgy az eredeti terméket csak amortizált/aktuális értékben áll módunkban – áregyeztetés mellett – másik (jobb stb.) termékre cserélni. Minőségi csere – igény esetén a hibás és az igényelt alkatrész napi ára közötti különbözetet kell fizetni. Az eredeti vételár visszafizetésére nincs lehetőség.

3.      Amennyiben a vásárló a cserelehetőséggel élt, a fent leírtak alapján a terméknek vagy jelentős részének kicserélése esetén a jótállás időtartama a kicserélt termék (annak kicserélt része) tekintetében, a 117/1991. (IX.10.) Korm.rend. 5. §. (4)bek. alapján a jótállási idő a csere napjával újra kezdődik. Ezt a rendelkezést kell alkalmazni abban az esetben is, ha a modulokból összeállított termék hibás moduljának cseréjére került sor. A termék jelentősebb részeinek jegyzéke: Perifériák (TV/Monitor /Nyomtató…stb.) esetén: képcső, komplett mechanika, ill. központi vezérlő elektronika, égetőmű; Számítógép/Elektronikai berendezések esetén: alaplap.

4.      Alkatrészt csak abban az esetben cserélünk, ha annak valamennyi, eredetileg átadott tartozékát visszahozzák (csomagolás, driver, kábel, stb.).

Instagram