Javítás

A 1959. IV. törvény 306,248§ alapján

1.      A javítást a szerviznek az igény bejelentést követő lehető legrövidebb időn belül kell elvégeznie.

2.      A javítás esetén a garancia meghosszabbodik a bejelentéstől kezdve azzal az idővel, amely alatt a termék a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használható, kivéve, ha a terméken a szerviz hibát nem talált vagy a hibajelenség szoftver vagy más alkatrész (inkompatibilitás) következménye.

3.      Ismételt meghibásodás esetén – figyelembe véve az előző pontban foglaltakat –ugyan ahhoz a szervizhez kell fordulni, amelyik az előző javítást végezte.

4.      A nem garanciális termékek javítása esetén felmerülő anyag- és munkaköltségek a megrendelőt terhelik (pl. hibás nyomtató javítása esetén a patroncserét követően is felmerülő javítási költségek).

5.      A szervizelés, bővítés céljából csak abban az esetben tudjuk a készüléket átvenni, ha a készülék megvásárlásakor átadott hardver és driver/szoftver elemekkel együtt – mint tartozék- átadják és állapota változatlan; – a tapasztalható hibajelenséget pontosan – és csak azt – amit jeleznek vagy megmutatnak.

6.      Kérjük, beszállításkor-átadáskor a javításra átvett készülék pontos hibajelenségét, valamennyi tartozékának pontos feltüntetését követelje meg az átvételt végző munkatársunktól. Munkalapon fel nem tüntetett tartozékokért, az adathordozó információtartalmáért, beállításaiért, ill. az információ hiányból származó károkért felelősséget nem vállalunk.

7.      Szervizelés, bővítés, új konfiguráció összeállítás, bizományi értékesítés, adatarchiválás stb. céljából átvett-átadott, szervizben-helyszínen szervizelt készülékek, adathordozókon levő adatok a megrendelő tulajdonát képezik, ill. adatok mentésére, épségére, sérülésére, hardver-szoftver (pl.:felhasználói, játékprogramok stb.), inkompatibilitásáért, szabadalmi vagy szellemi alkotások joga védelme alatt álló információkért, megoldások megőrzéséért, beállításokért nem megfelelő felhasználásáért, hozzáértés, szakértelem hiánya miatt, továbbá következményi károkért, elmaradt haszonért, használatkieséssel okozott károkért akkor sem, ha ezek az elvégzett javításra visszavezethető okból következtek be-, felelősséget ill. garanciális felelősséget nem vállal aTN Elektronika Kft. Készülék javításáról kölcsönös (telefon, e-mail) érdeklődéssel tájékozódhat.

8.      A TN Elektronika Kft.-től vásárolt számítógépbe – a cég szervizében történő beépítés esetén – nem nálunk vásárolt eszköz (szoftver, hardver) ill. nálunk vásárolt eszközt nem nálunk vásárolt számítógépbe történő beépítésére, bizonytalan működésére inkompatibilitására felelősséget nem vállalunk.

Instagram